HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS 

Bước 1: Mở ứng dụng Remote Desktop Connection có sẵn trên máy tính Windows

(Bấm vào nút Start rồi tìm kiếm với từ Remote Desktop Connection)

 
Bước 2: Nhập địa chỉ IP VPS vào ô địa chỉ, sau đó bấm Connect
 
Bước 3: Chọn User another account
 
 
Bước 4: Nhập thông tin userpassword VPS được cấp khi mua hoặc đăng ký. Bấm Ok để connect VPS


Bước 5: Chọn Yes như trong hình


Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công ta sẽ được màn hình giao diện VPS như hình bên dưới và tiền hành sử dụng!