HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS 

Bước 1: Mở ứng dụng Remote Desktop Connection có sẵn trên máy tính Windows

(Bấm vào nút Start rồi tìm kiếm với từ Remote Desktop Connection)

huong-dan-dang-nhap-vps1.png
 
Bước 2: Nhập địa chỉ IP VPS vào ô địa chỉ, sau đó bấm Connect
 vtfPPzIIxEhOqhbG6lwOBwOh2NnkkSffmyBcjgcDodjpxL5azSHw+FwOHY6wP8DW6xP9WZF23oAAAAASUVORK5CYII=
Bước 3: Chọn User another account
 
huong-dan-dang-nhap-vps3.png
 
Bước 4: Nhập thông tin userpassword VPS được cấp khi mua hoặc đăng ký. Bấm Ok để connect VPS

huong-dan-dang-nhap-vps4.png

Bước 5: Chọn Yes như trong hình

kGmeUL7+5sEAAAAASUVORK5CYII=

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công ta sẽ được màn hình giao diện VPS như hình bên dưới và tiền hành sử dụng!

rcoc1mmUrfvO69xsImhcLQD+PyLrAaqLTzMLAAAAAElFTkSuQmCC