1 - Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy tại Trình Duyệt Chrome bằng ProxyHelper ( lưu ý chrome không hỗ trợ sock5).
Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây
https://v2.proxyviet.net/posts/view/huong-dan-cai-proxy-tren-trinh-duyet-chrome-bang-proxyhelper

2 - Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy tại Trình Duyệt Chrome bằng  Switch Omega ( lưu ý chrome không hỗ trợ sock5).

Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây
https://v2.proxyviet.net/huong-dan-su-dung-add-on-proxy-switchyomega-fake-ip-proxy.post65.html


3 - Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy tại Trình Duyệt FireFox
Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây
https://v2.proxyviet.net/posts/view/huong-dan-fake-ip-bang-add-on-tren-firefox4 - Hướng Dẫn Sử Dụng Fake IP Proxy toàn máy tính

*** Cách số 1 APP: SStap 1.0.9.7 ***

Bạn tham khảo bài Hướng dẫn tại đây
https://v2.proxyviet.net/posts/view/huong-dan-fake-proxy-toan-may-tinh