Hướng dẫn lấy thông tin  ( Username và Password VPS ) sau khi mua hàng tại V2.ProxyViet.Net

Bước 1: Vào kho quản lý VPS

Bước 2: Chọn công cụ chọn chữ i


Bước 3: Thông tin đăng nhập VPS 


Bước 4: Bạn lấy thông tin đăng nhập VPS làm theo bài HD cách sử dụng VPS
https://v2.proxyviet.net/posts/view/huong-dan-su-dung-vps