HƯỚNG DẪN GIA HẠN PROXY tại V2.PROXYVIET.NET


Bước 1: Bạn vào kho Quản lý Proxy   => Chọn Proxy cần gia hạn

wGvSGtJml5unwAAAABJRU5ErkJggg==


Bước 2: Tích chọn Proxy  cần gia hạn - > Gia HẠN

Dwewezacsk9BAAAAAElFTkSuQmCC

Bước 3: Chọn Tiếp tục thanh toán

wd4aQ+9iasunAAAAABJRU5ErkJggg==


Vậy là bạn đã gia hạn thành công
Chúc bạn thành công