2Q==

Hướng dẫn fake proxy trên điện thoại iPhone:

( Lưu ý: App Shadowrocket tải ở Appstore sẽ mất phí)

Mời bạn xem video hướng dẫn: https://youtu.be/BpBOG_H3_Qg