Bước 1: Tìm kiếm Proxy Helper để cài addon
Link cài ProxyHelper: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-helper/mnloefcpaepkpmhaoipjkpikbnkmbnic?hl=viBước 2: Chọn Thêm vào Chrome

 

Bước 3: Chọn Thêm tiện ích

 

Bước 4: Sau khi thêm xong bạn sẽ được giao diện cài proxy
Nhập thông tin Proxy bạn đã mua vào từng ô theo hình ảnh bên dướiBước 5: 
Chọn Authentication để nhập user pass proxy


Bước 6: Chọn lần lượt theo từng số 1, 2, 3 để bật proxy


Bước 7: Chọn HTTP PROXY để bật Proxy