- Hướng dẫn sử dụng proxy trên điện thoại Android:
https://v2.proxyviet.net/posts/view/huong-dan-fake-proxy-tren-gia-lap-android


- Hướng dẫn sử dụng proxy trên điện thoại iPhone IOS
https://v2.proxyviet.net/posts/view/huong-dan-fake-proxy-tren-djien-thoai-iphone